Přístavba Mateřské školy Hořovice je dokončená. Nové prostory se stavební firmě podařilo dokončit do zahájení nového školního roku a slavnostně je v úterý otevřeli zástupci města i Regionálního operačního programu Střední Čechy.

Starosta Ondřej Vaculík v úvodu všechny přítomné přivítal. „Dílo bylo možno uskutečnit díky dotaci z Regionálního operačního programu Střední Čechy ve výši 14 782 tisíc korun. Jedná se o dotaci z Evropské unie, konkrétně z Evropského fondu pro regionální rozvoj,“ sdělil starosta Hořovic.
Město se na investici ze svého rozpočtu podílelo přibližně 10 miliony korun.

Děti doma nezůstaly

Stavba trvala od podzimu roku 2010 a uskutečnila se za provozu mateřské školy. Velkou zásluhu má na jejím zdárném průběhu také paní ředitelka Marcela Mračková, které se v součinnosti s firmou a za velké trpělivosti personálu mateřinky, dětí i rodičů, podařilo organizovat chod školky až do dokončení stavby.

Otevření se zúčastnil ředitel Úřadu Regionální rady Tomáš Novotný z Regionálního operačního programu Střední Čechy, vedoucí oddělení Technická pomoc a publicita Irena Dudová, starosta Hořovic Ondřej Vaculík, místostarosta Petr Bakule, radní Jiří Peřina, předsedkyně Školské a kulturní komise města Zdeňka Ulčová a další hosté z řad veřejnosti a rodičů dětí, které zdejší mateřskou školu navštěvují.

Ředitelka mateřské školy také všem, včetně stavební firmy Chládek a Tintěra, poděkovala. Slavnostního otevření se zástupci firmy nezúčastnili kvůli jiným závažnějším úkolům.

Každý host dostal u vstupu do nových prostor od dětí a paní učitelek kytičku, děti pak s učitelkami připravily pro hosty kulturní program, v němž se střídaly básničky, písničky a tanečky. Ty se děti ještě naučily v minulém školním roce, a za tři dny nového školního roku pak vše honem oprášily. Se svými dětmi tak přítomné potěšily paní učitelky Květa Hejná, Jiřina Vyštejnová a Jana Horová.

Následovala prohlídka novotou vonících prostor, kde již si hrály děti. Na pěkně upravené zahradě, kde nebylo ani známky ještě po nedávném stavebním ruchu, čekalo na hosty malé pohoštění a neformální rozhovory.

Rozšíření hořovické školky
Cena díla25 milionů korun
Dotace z ROP 15 milionů korun
Podíl města Hořovice 10 milionů korun
Navýšení kapacity o 69 míst
Nepřijatých dětí po přestavbě 32
Nepřijatých dětí před přestavbou (rok 2010) 100
Celková kapacita 242 míst