Přijde zastupitel Hořovic Jiří Peřina o svůj mandát? Tak o tom Hořovičtí naposledním veřejném zasedání zastupitelů města nerozhodli. „O tak závažné věci bychom neměli jednat za jeho nepřítomnosti,“ konstatoval starosta Hořovic Ondřej Vaculík a doplnil, že Jiří Peřina s ohledem na údajnou neslučitelnost funkcí učinil kroky, ke kterým by měl mít možnost se vyjádřit.

Zastupitelka a členka kontrolního výboru Renata Wachtlová sdělila, že rozbor ministerstva vnitra, který upozorňuje na neslučitelnost funkcí, je znám minimálně od června letošního roku. „Domnívám se, jestli Jiří Peřina učinil kroky v této věci, měl nám je sdělit. Pokud nebudeme hlasovat o zániku mandátu jmenovaného zastupitele, jak ukládá zákon, členové kontrolního výboru nebudou mít jinou možnost, než podat žádost řediteli Krajského úřadu Středočeského kraje, aby požádal o svolání mimořádného zasedání zastupitelstva“ konstatovala Wachtlová.

Zastupitel Hořovic Jiří Peřina je současně vedoucím Odboru finančního a investic Krajského úřadu Středočeského kraje. Zástupci kraje v tom však žádný problém nevidí. „Po jednání s hejtmanem a ředitelem Jiří Peřina zůstává ve své funkci v souladu se zákonem o úřednicích a s právním názorem vedení Krajského úřadu,“ sdělila za Krajský úřad Středočeského kraje Alžběta Bublanová a dodala, že ředitel krajského úřadu nevidí v případě mandátu Jiřího Peřiny důvod situaci řešit.

A jak to vidí přímo Jiří Peřina? „Jsem pro to, aby se vše vyřešilo právní cestou. Vzniká zde rozpor mezi výkladem krajského úřadu a rozborem ministerstva vnitra. Vykládat zákon může jediný orgán, a tím je soud. Pokud celá záležitost dospěje až tam, budu názor tohoto orgánu respektovat. Mám právo hájit se žalobou u soudu. Pokud bude rozhodnuto ze strany zastupitelstva Hořovic či ředitele krajského úřadu v můj neprospěch, k soudu samozřejmě půjdu,“ uzavřel Jiří Peřina.