Hořovičtí radní totiž neprodloužili Miroslavu Kočárkovi, respektive firmě Koeko, nájemní smlouvu. Přesně řečeno o minulost se bude jednat 1. ledna 2012. Od tohoto data má provoz vnitřních i venkovních bazénů převzít město Hořovice, a to prostřednictvím příspěvkové organizace s názvem Městská správa bytového a nebytového fondu.

Dluh na provozu. To je důvod, proč Hořovičtí nechtějí firmě Koeko prodloužit nájemní smlouvu. Nikdo však nedokáže vysvětlit, jak dluhy vznikají, a to i přesto, že si Hořovičtí nechali vypracovat rozbor. „Jedná se spíše o analýzu provozu než o rozbor ekonomický. Agentura, která rozbor vypracovala, nedoporučuje pokračovat ve stávajícím způsobu provozu. Není však řečeno, že by byl na vině nájemce či město,“ konstatoval starosta Hořovic Ondřej Vaculík a dodal, že rada dospěla k názoru, že současný způsob provozu je neudržitelný.

Kdo bude konkrétně provoz městského plaveckého areálu od ledna řídit? Má město Hořovice kvalifikovaného odborníka? To jsou otázky, na které Hořovičtí nyní hledají odpovědi.

Krytý bazén využívá nejen veřejnost, ale také školy. Hořovičtí předpokládají, že by s plynulým převedením provozu mohl pomoci přímo Miroslav Kočárek. Ten se však k novému problému města odmítl vyjádřit. Další informace přineseme v příštích vydáních Berounského deníku.