Nový povodňový plán si v současné době nechávají vypracovat Hořovičtí. Bude zaměřený hlavně na krizové úseky Červeného potoka a zástupci města za něj zaplatí 87 500 korun. „Plán přesně určí, jak se máme při povodních chovat. Nebude chybět informace o tom, kde může dojít k vzedmutí hladiny, v jakých místech budeme používat pytle a kolik tun písku budeme potřebovat,“ sdělil starosta Hořovic Ondřej Vaculík.


Povodňový plán upozorní také na to, v jakých úsecích Červeného potoka mohou padat stromy. Na jeho vypracování Hořovičtí připravili výběrové řízení. Cenu, která byla stanovená na necelých osmaosmdesát tisíc korun, považují za úspěch.

Hořovický povodňový plán souvisí i se stavební akcí Povodí Vltavy, která má být zahájená i dokončená v letošním roce a zajistí na Červeném potoce výstavbu protipovodňových opatření. „I přes tyto úpravy zůstanou na Červeném potoku kritická místa. Jedná se například o Žákův náhon. Začíná v Oseku a je dlouhý asi sedm kilometrů. Protéká celými Hořovicemi a město může také vyplavit,“ upozornil Ondřej Vaculík.

Voda dělá Hořovickým starosti v průběhu celého roku. Naposledy v prosinci, kdy se hladina Červeného potoka několikrát zvedla a Hořovičtí se společně s hasiči připravovali na zásahy.

Červený potokhraje roli při přípravě protipovodňového plánu Hořovic. Zástupci města Povodí Vltavy a správy a údržby silnic řeší od loňska v Tyršově ulici i poškozenou hráz a komunikaci.