„V červnu 2022 jsme se rozhodli, že už nechceme platit drahé teplo z Hořovické Teplárenské a pořídíme si fotovoltaiku s tepelným čerpadlem. Tehdy nám teplo prodávali dráž, než byl celorepublikový průměr. Například v roce 2021 jsme platili 3,2 krát vyšší cenu zemního plynu a v roce 2022 už 5,7 krát vyšší,“ vysvětlil předseda výboru společenství vlastníků jednotek Radek Bártík.

V roce 2020 se ve Višňové pustili do zateplení domu a jelikož je nutné celou částku zaplatit, a pak se jim část peněz díky dotaci vrátí, chtěli tyto peníze investovat právě do fotovoltaiky v kombinaci s tepelným čerpadlem a vybudovat si vlastní kotelnu. Nechali si proto zpracovat projektovou dokumentaci.

Hořovická teplárna odmítá odpojit dům, který chce vlastní tepelné čerpadlo | Video: Jana Hájíčková

„Ze zákona bylo nutné k projektové dokumentaci získat i vyjádření Hořovické Teplárenské. Jakmile se o našem záměru dozvěděli, pozvali nás a začali přemlouvat různými nabídkami, abychom u nich zůstali. Když jsme trvali na svém, začali vyhrožovat, že stavební povolení stejně nedostaneme, protože musí chránit ekonomické zájmy Hořovické Teplárenské, kterou vlastní 80% podílem město Hořovice,“ vzpomínal Bártík. A jak řekli, tak se také stalo. Společenství vlastníků z ulice Višňová stále nemůže stavbu realizovat. Už dva roky marně čeká.

„V březnu roku 2023 jsme podali žádost o stavební povolení na tepelné čerpadlo. Jenže řízení stavební úřad zastavil a stanovisko o pozastaveném řízení nám vydal až v říjnu. Kvůli tomu, že je v územním plánu zaneseno blokování odpojení. Takové omezování ale zákon neumožňuje. Stanovisko jsme ale měli podle zákona dostat do třiceti dnů, nikoli za půl roku,“ popsal Bartík.

Sdružení vlastníků se tedy obrátilo na ministerstvo pro místní rozvoj se žádostí o přezkum postupu hořovického stavebního úřadu a Krajského úřadu územního plánování. Od ministerstva pak obdrželi rozhodnutí, že těmito úřady vydaná stanoviska byla v rozporu se zákony a ministerstvo proto stanoviska zrušilo pro jejich nezákonnost.

„Na základě stanoviska z ministerstva jsme proti tomuto usnesení o zastavení řízení podali odvolání a v březnu letošního roku jsme konečně obdrželi stavební povolení. Hořovická Teplárenská se ale proti němu odvolala, přičemž účastníkem řízení je jenom proto, že jí tam vede teplovod a má tam tudíž věcné břemeno. Ze zákona ale může mít připomínky jenom k tomu, co se týká vedení teplovodu, do kterého nebudeme nijak zasahovat,“ podotkl Bártík. A sdružení vlastníků stále nemůže stavět, protože opět neobdrželo v zákonné lhůtě rozhodnutí odvolacího orgánu o odvolání Hořovické Teplárenské.

„Na vině je hořovický stavební úřad, který přestože měl zákonnou povinnost předat odvolání Krajskému úřadu do 30 dnů, učinil tak až po 2,5 měsících. Hořovická Teplárenská navíc hodlá v letošním roce vyměnit rozvody, což je investice za 27 milionů korun. Ve Višňové je třináct domů, tedy investice na jeden dům budou zhruba dva miliony. Obáváme se, aby je po nás Hořovická Teplárenská nevyžadovala, když nás odpojí. Přestože o našem záměru ví už dva roky,“ vyjádřil své obavy Bártík.

Jedním z jednatelů Hořovické Teplárenské je zároveň radní města Hořovice Petr Karban. „Každý dům má právo se odpojit, ovšem za předpokladu, že splní všechny zákonné podmínky. V opačném případě by se tak dělo na úkor ostatních obyvatel," řekl Karban.

„Zákonná úprava pro odpojení definuje zejména tyto podmínky: 1. Nový zdroj tepla musí být hospodárnější než stávající soustava centralizovaného zásobování teplem. Tuto podmínku je v případě dálkového vytápění v Hořovicích téměř nemožné splnit, neboť tato soustava patří mezi tzv. účinné soustavy zásobování teplem, což jsou soustavy s vysoce účinným využitím primární energie. 2. Odpojení musí být ekonomicky výhodné. Toto plyne jak přímo ze zákona (pro tzv. stacionární zdroje), tak i ze závazné části územního plánu Hořovic. Tato podmínka mimo jiné hájí zájmy těch, kteří v daném domě s odpojením nesouhlasili, ale byli přehlasováni. 3. Odpojení musí být povoleno v rámci stavebního řízení, v rámci kterého budou zohledněny podmínky dané stavebním zákonem (např. riziko „znečištění“ hlukem)," uzavřel Karban.

Ujistil, že Hořovická Teplárenská nebude vyžadovat při odpojení domu ve Višňové částku za rekonstrukci rozvodů, ale bude požadovat peníze za náklady na odpojení.

Mohlo by vás zajímat: Nesmí se tam a přece je tam narváno. Lom Homolák praskal v sobotu ve švech

Nesmí se tam a přece je tam narváno. Lom Homolák praskal v sobotu ve švech | Video: Jana Hájíčková