Dětí, které potřebují nepřetržitou podporu přístrojů, jsou v Česku desítky a celosvětově jich přibývá. Nejčastěji mají potíže s dýcháním a musí být napojené na umělou plicní ventilaci. Takové oddělení, které je o ně schopné pečovat, vzniklo právě v Nemocnici Hořovice v roce 2014 a nabízelo šest lůžek. O čtyři roky později prošlo modernizací a počet lůžek se zdvojnásobil. Kolem velína je nyní rozmístěno dvanáct pokojů s celkem třinácti lůžky.

Zatímco na jednotce intenzivní péče (JIP) jde o akutní zajištění životních funkcí, na oddělení péče následné už by měli být pacienti ve stabilizovaném stavu. Personál se zde snaží obstarat všechny jejich potřeby, tedy i ty sociální či psychologické.

„Od začátku jsme chtěli, aby děti na oddělení nemusely být tlumené a mohly si užívat život přesto, že jsou na přístrojové podpoře," řekl primář oddělení, anesteziolog a odborník na intenzivní péči MUDr. Daniel Blažek, který pomáhal v roce 2014 Oddělení následné intenzivní péče pro děti v Nemocnici Hořovice vybudovat a vede ho od samého začátku. Šlo o vůbec první oddělení v Česku, které bylo schopné se o dětské pacienty vyžadující nepřetržitou péči postarat.

Na oddělení je k dispozici nejmodernější technika podobně jako na jednotkách intenzivní péče. Jedině tak je možné zajistit základní životní funkce pacientů, kteří jsou odkázáni na jejich víceméně stálou podporu, a řešit tak možné stavy akutního zhoršení.

close V Nemocnic Hořovice si s dětmi nově hrají terapeuti a speciální pedagogové. info Zdroj: se svolením Nemocnice Hořovice zoom_in V Nemocnic Hořovice si s dětmi nově hrají terapeuti a speciální pedagogové.

Většina dětí zde pobývá několik měsíců nebo let, a tak je důležité jim vytvořit prostředí co nejpodobnější tomu domácímu. Kromě specialistů z oboru lékařství, jako je intenzivní péče, anesteziologie, resuscitace nebo pediatrie, a samozřejmě také sester, ošetřovatelů a sanitářů je důležitý i nezdravotnický personál, jako fyzioterapeuti, logoped nebo ergoterapeut.

Nově ale zde mají k dispozici také speciální pedagožku, asistentku pedagoga a herní terapeuty. „O to jsme se snažili od doby, kdy oddělení vzniklo,“ prohlásila zástupkyně primáře oddělení MUDr. Jana Djakow, Ph.D.

„Herní terapeuti jsou pro děti obzvláště důležití, protože i tak obyčejná věc jako hra je pro pacienty zdejšího oddělení komplikovaná. Děti mají omezené možnosti kontaktu s okolním světem. Jednak jsou často z důvodů svých diagnóz či nezbytné podpory upoutány většinu dne či celý den na lůžko a jednak jsou velmi náchylné k infekčním komplikacím,“ vysvětlil Blažek. „Zároveň ale děti hru potřebují a stejně jako dospělí potřebují i sociální kontakt. Pokud jej nemají, chátrají i životní funkce a může docházet ke zhoršování celkového zdravotního stavu,“ doplnila Djakow.

A jak takový den na oddělení vypadá? Dopoledne probíhají obvykle ošetřovatelské činnosti. Herní specialisté proto k dětem přicházejí spíš odpoledne. Na oddělení je klidněji a bývala doba, kdy děti „zlobily“, ale fakticky jen toužily po kontaktu a nějaké hře. „Teď se nám daří jednotlivé činnosti mezi sebou prolínat a herní terapeuti poskytují dětem zábavu a zároveň jim pomáhají v rozvoji psychomotorického vývoje do té míry, kterou umožňuje jejich postižení,“ míní Blažek. Pro vedení oddělení bylo nejtěžším úkolem zajistit, aby spolu jednotlivé profese na pracovišti dokázaly fungovat. „V začátcích pro nás bylo těžké, aby se pracovníci navzájem chápali a znali svou úlohu v celém systému,“ vysvětluje Djakow.

Díky spolupráci se Speciální školou v Příbrami se přímo na oddělení podařilo vybudovat detašovanou třídu, kterou mohou děti školního věku navštěvovat. Se vzděláváním jim pak pomáhají speciální pedagogové a asistenti přímo na jejich pokojích. Výuka je uzpůsobená každému dítěti na míru dle typu jeho postižení a dle jeho mentálních i fyzických možností. Každý pátek navštěvují děti zdravotní klauni a navodí veselou atmosféru mezi dětmi i personálem.

„Výborně funguje například muzikoterapie. Pracovat na oddělení, kde je pravděpodobnost vyléčení u většiny dětí jen minimální, je psychicky náročné. Výjimky ale existují. U některých dětských pacientů se podaří zlepšit jejich zdravotní stav natolik, že mohou přejít do domácí péče,“ uzavřel Blažek.

S kým a jakým aktivitám se zde mohou děti nově věnovat?

Herní terapeut
Specialista na spontánní hru dětí, jež je velmi důležitou přirozeností každého dítěte. Dokáže hru upravit tak, aby vyhovovala každému jednotlivému dítěti. Snaží se mu umožnit hrát si přirozeně, terapeut je pouze jakýsi průvodce. Financování herních specialistů je v současnosti v hořovické nemocnici možné díky podpoře Nadace rodiny Vlčkových.

Speciální pedagog
Profese běžná spíše ve školách nebo speciálně pedagogických centrech. Díky spolupráci se Speciální školou v Příbrami ji ke spolupráci získala i hořovická nemocnice. Děti se díky speciálním pedagogům mohou vzdělávat individuálně přímo v nemocnici v detašované třídě a dosáhnout tak skutečně nějakého posunu.

Logoped
Děti pobývající na oddělení následné péče  obvykle komunikují pouze neverbálně, protože mají v krku zavedenou trubici, aby mohly dýchat. Ve chvíli, kdy jsou napojeni na přístroje nemohou mluvit. Logoped pomáhá především s úpravou polykání a alternativní formou komunikace.

close V Nemocnic Hořovice si s dětmi nově hrají terapeuti a speciální pedagogové. info Zdroj: se svolením Nemocnice Hořovice zoom_in V Nemocnic Hořovice si s dětmi nově hrají terapeuti a speciální pedagogové.

Zdravotní klaun
Každý pátek přicházejí děti i personál rozveselit zdravotní klauni. Vše je založeno na improvizaci, empatii a momentu “ tady a teď”. Každé setkání je nové, unikátní a neopakovatelné.

Fyzioterapeut
Zdravotní stav některých dětí jim umožňuje se hýbat pouze omezeně. Aby se tělo správně vyvíjelo a nebolelo, s rehabilitacemi jim pomáhá fyzioterapeutka.

Ergoterapeut
Na oddělení dochází ergoterapeut, který pomáhá s rozvojem jemné i hrubé motoriky. Pomocí speciálních technik se snaží postižené děti naučit, jak se o sebe postarat při každodenních činnostech. Pomocí smysluplných aktivit také pomáhá podporovat duševní pohodu nemocných.

Kaplan
Na vyžádání rodiny, nebo v případě, že se stav některého z dětí zhorší, nebo přichází terminální stadium nemoci, na oddělení přichází také kaplan, který pacientovi i rodině nabízí spirituální péči.

Mohlo by vás zajímat: Prezident Pavel zahájil návštěvu Středočeského kraje. Zavítal i na Berounsko

Prezident Petr Pavel navštívil domov seniorů v Berouně | Video: Hájíčková Jana