Obyvatelům Hořovic se uleví od tranzitní dopravy. Obchvat města by se měl začít stavět na jaře příštího roku, řidičům by měl sloužit po 18 měsících od zahájení stavby.

Celkem 1,4 kilometru dlouhý obchvat propojí na východě města silnice II/114 a II/117. V budoucnu budou řidiči odbočovat ze stávající silnice z Lochovic (II/114) k nemocnici. Poté minou areál a pokračovat budou dále až na křižovatku s ulicí Tyršovou, na silnici II/117, mířící k dálnici D5 a Žebráku.

Součástí stavby jsou čtyři úrovňové křižovatky, dva mosty a lávka pro pěší. „Úrovňové křižovatky slouží k napojení obchvatu na komunikace nižších tříd. Do stavby jsou zahrnuty související přeložky komunikací nižších tříd, cyklostezky a cesty pro pěší, protihluková stěna a hospodářské sjezdy. Součástí stavby jsou dále přeložky či úpravy inženýrských sítí,“ uvedl Karel Bendl, středočeský radní pro oblast silniční dopravy.

Stavba vyjde na bezmála 397,2 milionu korun, spolufinancovat ji bude EU. Zadavatelem a administrátorem celé zakázky je Krajská správa a údržba silnic.