Podmínky jsou jasné. Majitel Vojenské lesy a statky ČR požaduje za celý areál, s nímž je úzce spojena historie města, pětatřicet milionů korun. Hořovičtí by nemuseli částku hradit najednou, ale ve splátkách po dobu šesti let.

V případě, že by se Hořovičtí pro nákup zámku rozhodli, pokusili by se některé městské budovy prodat. Mělo by se jednat například o ekonomicky náročnou budovu knihovny. Právě knihovna by byla jednou z aktivit, která by se do nově získané budovy mohla přestěhovat Na prodej by pravděpodobně i budova kina. „I když není využita, musí se zde v zimě topit, aby zde nic nezamrzlo,“ upozornil starosta města Ondřej Vaculík.

Koupě starého zámku a s tím související prodej některých městských budov zajímá i občany. „To se bude prodávat i lidový dům?,“ ptá se s obavou důchodkyně z Hořovic a dodává, že by měl zůstat v majetku města. O prodeji tohoto objektu starosta ani většina radních neuvažují. „V zámku nebude nikdy sál, kde by se mohly konat plesy. Prodej lidového domu odmítám já, i velká část rady města,“ konstatoval Ondřej Vaculík a doplnil, že jestliže se město bude zbavovat některých budov, tak jedině těch, jejichž úlohu převezme starý zámek.

Než hořovičtí zastupitelé rozhodnou o koupi starého zámku, budou jim předložené potřebné dokumenty, které doloží, zda město bude mít dostatek peněz nejen na splátky, ale i na provoz. Bude jim předložená i úvaha o využití objektu i finanční odhad úprav prostor. V nově získané budově by mohl být nejen komorní sál pro využití svateb a přednášek, ale například i Domeček Hořovice a služebna Policie ČR.

Oprava starého zámku není nutná. „Střecha, fasáda i obvodová zdiva jsou ve velmi dobrém stavu. Vojenské lesy a statky areál zodpovědně udržovaly,“ vysvětlil starosta Hořovic. Hořovičtí předpokládají, že náklady na starý zámek nepřevýší náklady na budovy, které nyní mají a jsou v bídném stavu. Jedná se například o již zmíněné kino a městskou knihovnu.

Jednání zastupitelů se koná již v úterý 29. listopadu hlavně kvůli tomu, že Vojenské lesy a statky ČR mají 6. prosince dozorčí radu. Zde případný prodej starého zámku schvalovali.