Obyvatelé některých lokalit Hořovic se bouří. Příprava a schvalování strategického plánu je vytrhla z klidného spánku kvůli navrhované dopravní studii. Ta je součástí strategického plánu a navrhuje přesunutí části dopravy z Pražské ulice do ulice Valdecká, Vrchlického, Holého a Milinovského.

Lidé z uvedených lokalit protestují proti navýšení dopravy v jejich bydlišti a předali zastupitelstvu města Hořovice Petici za zachování klidné obytné zóny. „Navržené řešení zasahuje do obytné klidné zóny města. Zvýší se zde emise v ovzduší, hlučnost a prašnost. Silnice zde mají nižší kvalitu, než v Pražské ulici. Hrozí poškození komunikací i obytných domů. Úprava dopravy bude nebezpečná i pro žáky 2. základní školy. Jejich cesta do jídelny a plaveckého bazénu bude kvůli husté dopravě obtížná. Nevyhovující jsou totiž i nekvalitní a úzké chodníky,“ upozornila za petiční výbor Renata Wachtlová.

Schválení strategického plánu a tím i návrhu dopravní studie zaujalo občany Hořovic natolik, že při veřejném zastupitelstvu města zcela zaplnili sál místního klubu Labe. Podle starosty města Luboše Čížka je strategický plán důležitým podkladem k získávání dotací z Evropské unie a petice přišla o několik let dříve. „Reaguje na nikým neschválený a neautorizovaný dokument. Návrh dopravní studie jsme umístili na webové stránky města s tím, že se k němu lidé vyjádří. Chtěli jsme, aby byl dokument přístupný komukoliv a kdokoliv k němu mohl vyslovit svůj názor. Úpravy dopravy, které navrhuje studie, mohou být navíc provedeny až po výstavbě části východního obchvatu a po rekonstrukci silnice Žebrák Hořovice. Obě akce jsou financované Středočeským krajem a na jejich realizaci nemá město vliv,“ vysvětlil Luboš Čížek.

K návrhu dopravní studie se na veřejném zastupitelstvu Hořovic vyjádřilo ještě několik dalších zastupitelů i občanů města. Nakonec byl přijat návrh starosty Luboše Čížka. Zastupitelstvo města Hořovic vzalo na vědomí a projednalo Petici za zachování klidné obytné zóny s tím, že ji starosta města předloží na veřejném projednání dopravní studie, které se uskuteční 6. října v místním klubu Labe. Dále starosta předloží návrh na usnesení ve věci této petice na nejbližším zasedání zastupitelstva, a to v prosinci letošního roku. „Petiční výbor a ostatní účastníci petice se tak vyjádření domohou ještě letos, v dostatečném předstihu před jakoukoliv realizací dopravní studie,“ potvrdil starosta Hořovic.

Petiční výbor s usnesením zastupitelstva k dopravní studii města souhlasil. „S dnešním jednáním jsem spokojená. Výsledkem je zajímavý kompromis. Starosta města na sebe vzal velikou zodpovědnost. Přijal závazek za svůj. Věřím mu, je nám velikou zárukou,“ uvedla za petiční výbor Renata Wachtlová.

Někteří lidé však vyslovili nespokojenost. „Moc jsem si přála, aby z dopravní studie byla vyškrtnuta ta část, která převádí dopravu do ulice Vrchlického. Náš dům stojí přímo u silnice a okno z pokoje mé dcery je umístěno do ulice. Když kolem projíždějí autobusy, tak se třese celý dům. Nedovedu si představit, jak by to vypadalo po přesměrování dopravy do naší lokality. Pozitivní zprávou je to, že plánovaná výstavba východního obchvatu by měla počet aut ve městě naopak snížit,“ sdělila Katlin de Lisle.