Obyvatelé Hořovic získaly desítky nových kontejnerů na tříděný odpad. Společnost AVE CZ v hořovických lokalitách právě rozmísťuje sto nádoby na sklo, papír a plasty. Lidem by se tak měla zkrátit nejen donášková vzdálenost, ale třídění odpadu by mělo být daleko pohodlnější. Hořovičtí se však domnívají, že počet popelnic a svozů odpadu stále nestačí.

„Bydlím téměř v centru Hořovic. Kolem nás je mnoho rodinných domů a bytovek. Jediné sběrné místo je pod naším domem v Jungmannově ulici. Bylo by třeba kontejnery přidat, nebo je častěji vyvážet. V současné době přibyly nádoby na barevné i bílé sklo. To je v pořádku. Vadí nám však to, že máme k dispozici pouze jeden kontejner na papír. A to v žádném případě lidem z naší lokality nestačí. Je kolem něj neuvěřitelný nepořádek. Určitě se nejedná o nárazový stav. Popelnice na papír je pravidelně přeplněná,“ upozornil Antonín Huml z Hořovic.

Obdobná situace je s kontejnery na plasty. „Nyní můžeme naplnit čtyři popelnice. K dvěma původním totiž přibyly další. To je tak akorát. V případě, že staré kontejnery na plasty odvezou, budou stejně přeplněné, jako nádoby na papír,“ popisuje další potíže s umístěním odpadu v Hořovicích Antonín Huml. „Třídit nejen plasty, papír a sklo učíme i naše děti. Nebezpečný odpad odvážíme do hořovického sběrného dvora. Je velká výhoda, že máme službu ve městě zdarma. Potíže však nastanou, jestliže jsou popelnice na sběrných místech přeplněné. To pak musím nechat plasty v pytlích a čekat, až budou kontejnery vyvezené. Přeci to někam nevysypu. Bydlím v rodinném domě, tak mám možnost nejen plasty, ale i jiné odpady doma skladovat. To však nemůže být nadlouho. Mrzí mě, že se odpady nevyváží v takových časových intervalech, aby byla pokryta poptávka lidí z naší lokality,“ dodává Antonín Huml.

Společnost AVE CZ rozmisťuje po Hořovicích nové nádoby na tříděné odpady po dohodě se zástupci města. Tyto však nejsou doplněním těch stávajících, nýbrž je nahrazují. Její zástupce Berounskému deníku řekl: „Systém třídění odpadu má v Hořovicích již svou tradici. My jsme na stávající místa dodali nádoby s horním výsypem. Před tím se zde používaly kontejnery se spodním výsypem. Na všech místech jsme nádoby nahradili, o další stanoviště jsme systém rozšířili. Staré kontejnery budou zanedlouho staženy. Rozhodně budeme sledovat, v jaké míře a za jaké období jsou odpadové nádoby naplňovány. Počítáme s tím, že se najdou místa, kde počet kontejnerů nebude stačit. Pro tyto případy máme určitou rezervou separačních nádob a stanoviště můžeme ještě doplnit. Dalším řešením bude svoz odpadu s vyšší frekvencí nežli jedenkrát týdně“ vysvětlil vedoucí provozu AVE CZ Hořovice Raymond Borowczak.