Místní lidé si často přejí, abychom na vzhled zelené stromy neporáželi. Kdybychom to však neudělali, kůrovec by se rozmnožil a nezabránili bychom kalamitě,“ vysvětlil lesní hospodář z Lesospolu Zbiroh Jan Turek.

Pod starými stromy roste nová Dražovka. „Z hořovického lesoparku vytěžujeme souše a napadené stromy postupně. Nové holiny zde v současné době nevznikají. Les se postupně prosvětluje a už nyní dochází pod starými stromy k přirozenému zmlazení z náletů. K tomu jsme do Dražovky vloni vysadili šestnáct tisíc nových sazenic. I ty však musíme kontrolovat, zda nebyly napadeny škůdci,“ uvedl Jan Turek.

Dalším škůdcem, který napadá dřeviny v Dražovce je klikoroh borový. „Napadá sazenice jehličnatých rostlin do jejich stáří dvou let. Klikoroh se vyvíjí na starých pařezech a za tři čtyři týdny je schopen zničit deset tisíc sazenic. Škůdce naruší kůru a přeruší přívod živit do rostliny. Dnes ho už v hořovickém lesoparku neuvidíme. Mladé sazenice jsme chemicky ošetřili a jejich stav stále hlídáme,“ popsal ze Lesospol Zbiroh Jan Turek.

Lidé si souše kupují na topení. „Se synem využíváme možnosti odkoupení suchých stromů. Těch je tu mnoho. Lesnímu hospodaření moc nerozumím, je ale vidět, že lesopark se nyní udržuje velmi dobře. Než jeho správu převzal Lesospol Zbiroh, nebyly v lesoparku tak dobré cesty, jako jsou nyní,“ přidal svůj názor Bartoš z Hořovic.

S přiblížením pokácených souší a poškozených stromů pomáhají v Dražovce koně. „Kdyby na zpevněné cesty vyjel traktor, budou brzy poškozené. Pomocí traktoru jsme stahovali dřevo pouze při loňské kalamitě. Takové množství souší by koně nestačili vyklidit. Běžné čištění lesa od souší je však i z ekonomického hlediska výhodnější provést s koňmi. Není možné s traktorem odvážet jednotlivé souše z Dražovky každý měsíc. To však zvládne koňák s těžařem, Dražovku projdou a pokácené stromy stáhnou na hlavní odvozní cestu,“ popsal Turek.

Prevence zabrání rozšiřování škůdců. „Ještě zelený, škůdcem napadený strom se zakryje opět zeleným jehličím. Vznikne takzvaný lapák. Ten je atraktivní pro kůrovce, čili lýkožrouta. Brouk nalítne do lapáku a neobsadí zdravé stromy. Lapák je za určitý čas odvezen na manipulační sklad k průmyslovému zpracování. Další prevencí proti lýkožroutovi jsou trojnožky a lapače kůrovce,“ objasnil Jan Turek.