Návrh strategického plánu byl veřejně prezentování v úterý večer v hořovickém klubu Labe. Zájem o dění města však projevilo pouze deset občanů. Ti, kdo se na jednání dostavili, měli však jasno. „Jedná se o městě, a to by mělo zajímat všechny obyvatele Hořovic. Vidím veliké problémy s dopravou, a proto jsem na dnešní jednání přišla. Je mi jasné, že všechny úpravy stojí peníze. Na prvním místě musí být bezpečnost. Silnice v Hořovicích v žádném případě bezpečné nejsou. Nejen pro děti, které docházejí do zdejší školy, ale i pro maminky s kočárky a starší lidi,“ uvedla paní Ema z Hořovic.

Požadavky na zklidnění dopravy byly častým názorem v odevzdaných dotaznících. Ten obsahoval 21 otázek zaměřených na kritické oblasti, dostupnost bydlení, dopravu, kvalitu poskytovaných služeb i stav životního prostředí.

Občanům bylo rozesláno 3200 dotazníků. Na Městský úřad Hořovice se jich vrátilo pouze 128. „Přivítali bychom, kdyby vyslovilo názor více občanů. Přesto je možné brát odevzdané odpovědi jako vzorek požadavků,“ uvedl místostarosta Hořovic Jiří Auterský.

Na přípravách strategického plánu s městem Hořovice spolupracovala společnost Raven. „Připomínky občanů se staly pokladem pro vypracování plánu. Časté byly i návrhy na zlepšení stavu chodníků, a požadavky na městskou policii,“ uvedla Irena Šulcová za společnost Raven, která strategický plán v Labi společně s radním Milošem Urbanem prezentovala. V dotazníku lidé kritizovali znečištění města psími výkaly. Podle nich není v Hořovicích dobrá dostupnost kontejnerů na tříděný odpad, město není bezpečné a nemá dostatek dětských hřišť.

Někteří zastupitelé i občané vyslovili na veřejné prezentaci strategického plánu Hořovic nespokojenost s tím, že návrhy nejsou konkrétní a nejsou dostatečná ani kritéria zhodnocení úspěšnosti. „Plán je možné doplnit. Připomínky je však nutné městu předat písemně, a to do zítřka. Pro schválení strategického plánu musí mít zastupitelé kompletní podklady připravené nejpozději v pondělí,“ uvedl radní Miloš Urban. Definitivní verzi důležitého dokumentu Hořovic budou zastupitelé schvalovat 23. září na veřejném jednání.