Nesouhlas s připravovanou dopravní studií vyslovili občané v nedávno sepsané Petici za zachování klidné obytné zóny Hořovic. Další připomínky mohli vznést při pondělním veřejném projednávání dopravní studie v místním klubu Labe. Základní prioritou studie je vytěsnění tranzitní nákladní dopravy z centra a náměstí Hořovic. Provoz by se tak ale navýšil v jiných lokalitách města. S tím nesouhlasí převážně ti občané, kteří v uvedených místech žijí. „Unesou zchátralé vozovky s úzkými, často chybějícími chodníky zátěž v těch ulicích, které se mají změnit na jednosměrné a do kterých má být převedena část provozu města? Do jaké míry se v jednosměrných ulicích zvýší emise, prašnost a hlučnost? Budou ulice před změnou opravdu opraveny?“ ptala se za petiční výbor Renata Wachtlová.

Připomínky občanů v diskusi často upozorňovaly na nebezpečné úseky hořovických komunikací, které každý den přecházejí hlavně školáci. „Už nyní musí děti denně docházet do školní jídelny nebo plaveckého bazénu po frekventované silnici. Jejich cestu navíc ztěžují nevyhovující úzké chodníky. Proč převádět dopravu právě do těchto míst,“ protestovali občané Hořovic proti navrhovaným změnám.

Všichni lidé dostali prostor vyjádřit své názory, nebo položit dotazy v diskuzi. Ta trvala tři hodiny a lidé se podrobnosti o dopravní studii Hořovic dozvěděli přímo od jejího autora Miroslava Vondřicha. „Zástupci hořovické radnice mě o vypracování studie požádali začátkem letošního roku. Nejdříve jsem místní ulice projel na kole, autem, městskou hromadnou dopravou i pěšky. Na základě těchto zkušeností a dalších podkladů jsem začal pracovat na přípravě studie, která byla nakonec umístěna na stránkách města a tím dostupná celé veřejnosti,“ uvedl odborník na dopravní stavby Miroslav Vondřich. „S Hořovicemi jsem byl seznámen až v minulém roce. Zarazil mě vysoký průjezd nákladní tranzitní dopravy přes centrum města a náměstí. Prioritou by měli být pěší a cyklisté,“ vysvětlil Miroslav Vondřich.

Autor dopravní studie Hořovic lidem vysvětlil, že hořovické ulice se musí před připravovanými úpravami renovovat a ubezpečil je, že komunikace se stanou bezpečnějšími. „Jednosměrný provoz dopravu zpomalí. Vozovky budou zúženy a chodníky naopak rozšířeny. Přecházet jednosměrnou komunikaci je rozhodně bezpečnější, než obousměrnou,“ vysvětlil záměry dopravní studie její autor.

Podle Miroslava Vondřicha není časté, aby radnice poskytla občanům studii v této části rozpracovanosti. „Je to férový krok města. Lidé tak mají možnost vyjádřit se včas k navrhovaným úpravám ve městě. Kdyby se tak nestalo v současném stádiu studie, nebylo by možné zařadit připomínky občanů v takové míře, jako nyní,“ upozornil Miroslav Vondřich. Jeho prezentace občany natolik upoutala, že se s ním naplněný sál hořovického Labe rozloučil potleskem.

Dopravní studie Hořovic je návrhem na úpravy města s výhledem několika let. „Z toho důvodu není možné v současné době vypracovat rozpočet. Rekonstrukce ulic bude v budoucnu hrazena nejen z rozpočtu města. Úspěšnost projektu záleží i na získávání dotačních titulů,“ uzavřel starosta Hořovic Luboš Čížek.