Pracovníci této skupiny uklízejí náměstí i ulice od odpadků a vytrhávají trávu kolem obrubníků. Pozitivní změny si všimli nejen lidé z Hořovic, ale i ti, kteří do města dojíždějí. „Nikdy nebyly Hořovice tak uklizené jako letos,“ uvedla žena z Hostomic.

Ke spokojeným lidem se přidávají i zástupci města. „Pracovníci úklidové skupiny se natolik osvědčili, že máme zájem o tuto spolupráci i pro jarní měsíce příštího roku. Smlouvu prodlužujeme do konce května,“ uvedl starosta Hořovic Luboš Čížek. Lidé, kteří vykonávají v Hořovicích uvedené veřejně prospěšně práce, jsou hrazeni z dotačního titulu Evropské unie. Obce a města se mohou k tomuto projektu připojit ve spolupráci s Úřadem práce Beroun.

„Zástupce města Hořovice jsme informovali o tom, že je možné prodloužit dohody s pracovníky úklidové skupiny o půl roku. Tuto možnost nabízíme i ostatním obcím, které čerpají finanční prostředky na veřejně prospěšné práce,“ vysvětlila ředitelka Úřadu práce Beroun Lenka Šmídová. V případě, že by úklidovou skupinu nepodpořila pro další období dotace z Evropské unie, uvažují Hořovičtí o jejím financování z rozpočtu města.