Lidé nechtějí mrznout

Cestující se prozatím budou muset spokojit s holými nástupišti bez přístřešků. „Často navštěvuji hořovickou nemocnici. Moc dobře vím, jak to tady v zimě fouká. Nejsou příjemné ani deště a sníh. Když nevyšla rekonstrukce, byly by dobré alespoň nové čekárny,“ uvedla Jarmila Císařová ze Zdic.

Město vložilo do příprav tři miliony

Prostřednictvím úřadu Regionální rady Středočeského kraje požádali Hořovičtí loni v listopadu o dotaci na rekonstrukci autobusového nádraží z fondů Evropské unie. „Do projektu jsme vložili téměř tři milióny korun. Bylo třeba připravit studie, projekt a položkový rozpočet. Následovalo územní řízení a stavební rozhodnutí,“ řekl starosta Hořovic Luboš Čížek. Přestože byl hořovický projekt doporučen k financování, zástupci kraje nečekaně nařídili vypracování dalších analýz.

Výsledek ovlivnily odborné posudky

Výsledek analýz rozhodl o tom, že finanční podpora letos do Hořovic nedorazí. „Po přehodnocení na základě závěrů z odborných posudků nedosáhla tato žádost minimální šedesátiprocentní bodové úrovně potřebné pro přiznání dotace,“ konstatoval náměstek ředitele Úřadu regionální rady Krajského úřadu Středočeského kraje Václav Chytil. „Úřad Regionální rady proto nemohl projekt doporučit k podpoře a Výbor Regionální rady hodnocení Úřadu respektoval,“ dodal Chytil s tím, že po odstranění nedostatků uvedených v závěrech posudků se mohou Hořovičtí ucházet o dotaci v dalším období. Nedostatky projektu však zástupci kraje blíže neupřesnili.

Hořovičtí projednají další možnosti

Zástupci města prozatím nemají jasno, jak nevyhovující autobusové nádraží upraví. „Jednou z možností je postavit čekárnu. Její stavbu bychom například mohli spojit s projektem rekonstrukce Vrchlického ulice. Tuto a další možnosti budeme teprve projednávat,“ konstatoval místostarosta Hořovic Jiří Auterský.