Přijímání seniorů do Domova Na Výsluní se od začátku letošního roku uskutečňuje zcela jiným způsobem, než tomu bylo dosud. Změna platí necelé dva měsíce a podle zástupců hořovického domova pro seniory je již nyní jasné, že se nový systém osvědčil.

„Do konce loňského roku byli noví klienti přijímáni podle pořadníku, který byl daný městem Hořovice. Od ledna letošního roku nejsme tímto pořadníkem již limitováni, ale máme vlastní kritéria. Ve spolupráci se sociálním odborem městského úřadu posuzujeme pořadí sami,“ vysvětlil ředitel hořovického Domova Na Výsluní Josef Forejt.

Žádosti seniorů byly zachovány

Od začátku roku bylo přijato do Domova Na Výsluní celkem devět nových klientů. Mezi ně patří i Libuše Zavázalová, která se po několika dnech cítí v hořovickém zařízení pro seniory jako doma. Důkazem toho je i finanční dar, kterým několik dnů po přijetí podpořila nákup nového sociálního vozu. „Peníze bych domovu pro seniory poskytla i v případě, že by se právě nekupovalo auto. Moc se mi tady totiž líbí,“ svěřila se Berounskému deníku žena, která je odkázána na invalidní vozík a před přijetím do Domova Na Výsluní žila v přilehlém domě pečovatelské služby.

Žadatelé jsou posuzování individuálně

Žádosti z pořadníku, podle kterého byli klienti přijímáni do konce loňského roku, byly zachovány. Všichni žadatelé jsou posuzováni individuálně. „Přednost mají například ti, kteří jsou podle rozhodnutí orgánů sociální péče zařazeni do skupiny lidí, kteří potřebují péči druhé osoby,“ sdělil Josef Forejt.

Lidé nečekají roky

Podle ředitele hořovického Domova Na Výsluní je výhodou, když lidé podají žádosti o umístění s určitým předstihem. Situace však v Hořovicích není taková, že by zájemci museli žádat několik let dopředu. „I když lidé nečekají na přijetí roky, nemůžeme, a to i nejvíce potřebné, přijmout ze dne na den. V těchto případech však nabízíme využití odlehčovací služby, kdy můžeme poskytnout umístění lidí například na dobu až tří měsíců,“ uzavřel Josef Forejt.