Souběžně s tím budou budovy nemocnice i zateplené.„K zateplení otvorových výplní, k výměně veškerých vstupních dveří a oken, která jsou stará a nevyhovující, jsme přistoupili hlavně kvůli tomu, abychom zamezili úniku tepelné energie. Projekt je spolufinancován z dotace Eko-energie, vypsané Ministerstvem obchodu a průmyslu,“ říká Milan Rufer, ekonom skupiny, která nemocnici vlastní.

Výměna oken postupuje s renovací

Výměna oken byla zahájena v prostorách, kde zároveň probíhá přestavba. Nejprve se s výměnou oken začalo ve třetím patře v místech dnes již zrekonstruovaném oddělení šestinedělí a zcela nově otevřeném neonatologickém oddělení. Aktuálně jsou kompletně vyměněna také okna v nově otevřeném traktu ambulantní neurologie v prvním patře a jejich výměna probíhá i ve spojovací chodbě mezi restaurací a interní a neurologickou lůžkovou částí nemocnice. Zde vzniká moderní komplex interních ambulancí a zcela nový onkologický stacionář. Další výměny budou probíhat postupně tak, jak se budou modernizovat jednotlivá oddělení.

Investice by neměly vyletět oknem

Stavitel a ředitel Nemocnice Hořovice Pavel Staňa k projektu říká: „Nemělo by smysl dělat na jedné straně investice, když vám na druhé straně doslova vyletí oknem. Byli bychom špatní hospodáři, kdybychom si tohle neuvědomovali. A kromě toho chceme být šetrní k životnímu prostředí. Okna, která do nemocnice instalujeme, jsou plastová a mají systém pěti komor. Spolu s vysokým tepelným koeficientem jsou zárukou budoucí velmi rychlé návratnosti v souvislosti s uspořenou energií,“ dodává ředitel s tím, že vytápění nemocnice bude v budoucnosti šetrnější k životnímu prostředí.

Nemocnice získala dotaci

Celkové náklady na uvedené úpravy hořovické nemocnice se pohybují kolem dvaceti sedmi miliónů korun. Nemocnice získala na zateplení dotaci, z vlastních prostředků hradí šedesát procent nákladů.