To byly připomínky lidí, které zazněly na veřejném jednání hořovického zastupitelstva, které se uskutečnilo ve čtvrtek večer v místním Klubu Labe.

Obyvatelé Hořovic upozorňují, že po zimě zůstalo v ulicích velké množství soli. Podle některých lidí bylo solení přehnané. Zástupci města jsou ale jiného názoru.

„Při údržbě jsme postupovali podle norem. Ty určují, jaké množství soli je nutné nasypat na jeden metr čtvereční například při náledí. Předpisy musíme dodržovat. Při případných zraněních, která by lidé utrpěli na chodnících, by pojišťovna prověřovala, zda jsme normy dodrželi. V případě, že by město nezajistilo řádný posyp chodníků, by se mohlo stát, že výdaje na údržbu by převýšily náklady na odškodné za úrazy,“ konstatoval hořovický starosta Luboš Čížek.

Hořovičtí na svém posledním jednání schválili rozpočet města na letošní rok. Do výdajů jsou například zařazené opravy a rekonstrukce silnic, a to za několik milionů korun.