Zápis může být totiž vyhlášený až po schválení kolaudace nástavby mateřské školy a po schválení navýšení kapacity. Ředitelka hořovické mateřinky však již nyní stanovila nová kritéria pro přijímání dětí. „Hlavním rozdílem oproti minulému období je to, že budou přijaté i děti nezaměstnaných matek,“ konstatovala ředitelka Městské mateřské školy Hořovice Marcela Mračková.

Další novinkou je bodové hodnocení. Přihlášené děti získají body například za trvalý pobyt. Počet bodů v tomto případě ovlivní skutečnost, zda ho mají děti přímo v Hořovicích, ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Hořovice či mimo něj.

Další body budou chlapcům a dívkám přiděleny dle věku. „Bude přijato dítě s vyšším celkovým hodnocením,“ uvádí ředitelka Marcela Mračková. Zároveň dodává, že bez ohledu na bodové hodnocení bude přednostně v souladu s ustanovením školského zákona vždy přijato dítě rok před nástupem povinné školní docházky a dítě s odkladem školní docházky.

V případě rovnosti bodů a shodnosti posuzovaných kritérií bude rozhodovat věk. To znamená, že do školky bude přijato starší dítě.

O přijetí dítěte nerozhoduje pořadí podané žádosti. Kompletní dokument s kritérii pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je umístěný na webových stránkách města Hořovice.