Změnu odsouhlasili radní města.

Důvodem prodloužení jsou nevhodné klimatické podmínky na začátku měsíce března, které neumožnily provést některé práce řádným technologickým postupem. Zápis do mateřské školy, jejíž kapacita bude přístavbou navýšena o 69 míst, se uskuteční po kolaudaci.