Kritika přicházela od místních občanů.Hořovičtí ji přijali a upravili zásady pro přidělování sociálních bytů. „Hlavně jsme změnili časový úsek, po který budou mít lidé možnost v objektu bydlet. Maximální délka pobytu se nájemcům upravuje na sedm let. Smlouvy se uzavírají v několika etapách,“ vysvětlila místostarostka Hořovic Jana Šrámková s tím, že všichni zájemci budou mít nyní shodné podmínky.

Hořovičtí by rádi pomohli například lidem, kteří ne vlastní vinou přišli o střechu nad hlavou. Sociální byty v Hořovicích by podle místostarostky měly být poskytovány i lidem, v jejichž rodinách se vyskytlo násilí nebo kteří se ocitli v dalších náročných životních situacích.

Nová kritéria byla vypracována společně se sociálním a právním odborem Městského úřadu Hořovice. Žádost o přidělení sociálního bytu přijímá hořovický odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Sociální byty pak přiděluje rada města Hořovice.

Upravená kritéria platí již od letošního dubna. „Nové smlouvy uzavíráme i se stávajícími nájemci. Je nutné, aby znali nové zásady i domovní řád,“ upozornila místostarostka Hořovic Jana Šrámková.