Nejprve se na silnici objevily betonové bloky, výstražná světla a v jarních měsících museli lidé počítat s kyvadlovým provozem.
Důvodem komplikací na hořovické výpadovce ve směru na Žebrák je poškozená hráz Červeného potoka, opravy vyžaduje i přilehlá silnice. Zástupci Povodí Vltavy opravili hráz hned v lednu, a to s tím, že na jejich úpravu naváže město Hořovice stavbou chodníku a správa silnic následně upraví vozovku.

Nyní město Hořovice přerušilo stavbu chodníku a o dalším postupu rozhoduje statik. „Je totiž předpoklad, že statika úseku je poškozená zásadněji, než bylo původně zřejmé. Podle výsledku posudku budeme buď pokračovat v již zahájené stavbě chodníku, nebo bude nutná zásadní sanace celého úseku,“ konstatoval místostarosta Hořovic Petr Bakule.

Statický posudek by Hořovičtí měli mít k dispozici do konce letošního července. Důvodem přivolání statika je hlavně skutečnost, že se zábradlí nad Červeným potokem začalo naklánět nad vodní tok. Pravděpodobně zde dochází k sesuvu.

Podle zástupců Povodí Vltavy poškození hráze i přilehlé komunikace způsobilo zvýšení hladiny Červeného potoka. Silnici navíc dlouhodobě zatěžuje velký počet těžkotonážních vozů.