Lidé v Hořovicích mohou třídit bioodpad již několik měsíců. Speciální nádoby na bioodpad však nejsou umístěny u každého čísla popisného. „Obdrželi jsme letáky o novinkách v třídění odpadu ve městě. O bioodpadu v nich nebyla zmínka. Žádné biopopelnice u domu nemáme. Rozhodně nejsou umístěny v okruhu pěti set metrů od hořovického Palackého náměstí,“ uvedl Otto Kozel z Hořovic.

Svoz bioodpadu zajišťuje v Hořovicích společnost AVE CZ. „Tyto nádoby opravdu nejsou umístěny u každého domu v Hořovicích. Biopopelnice byly dodané do všech domácností, jejichž majitelé si o ně zažádali. Komunikaci s občany zajišťuje Městský úřad Hořovice. Tam se také mohou obrátit ti, kteří mají o kontejnery na bioodpad zájem,“ uvedl zástupce firmy AVE CZ Hořovice Raymond Borowczak.

Pro občany z Hořovic zbývá už jen třicet bio popelnic. „O možnosti získat nádoby na bioodpad byli lidé informováni celý rok. Všem byla odeslána i písemná nabídka. V současné době máme k dispozici přibližně třicet těchto kontejnerů. Zbylé nádoby jsme totiž nabídli okolním obcím. Spolupracují s námi například Cerhovice a Lochovice,“ upřesnil starosta Hořovic Luboš Čížek.

Podle společnosti AVE CZ Hořovičtí třídí odpad bez větších potíží. „V kontejnerech na bioodpad najdeme občas kameny nebo stavební odpad. To musíme před drtičem kompostárny odstranit, aby nedošlo k jeho poškození,“ doplnil Raymond Borowczak.

Lidé usilují o častější vyvážení nádob na bioodpad. „Je to hrozné, jak popelnice smrdí. Měli by je vyvážet častěji,“ upozorňují lidé z hořovické lokality Višňovka.
I zástupci AVE CZ souhlasí s častějším svozem. „Biopopelnice vyvážíme jednou za čtrnáct dní. Od městského úřadu jsme nyní obdrželi žádost na každotýdenní svoz. Uděláme maximum proto, abychom byli schopni tento požadavek od 18. srpna provozně zabezpečit. Je pravda, že čtrnáctidenní perioda je dlouhá, zvláště v tomto počasí,“ potvrdil Raymond Borowczak.