Dva roky se zástupci Hořovic věnovali přípravě žádosti o dotaci na rekonstrukci autobusového nádraží. Tuto renovaci by mohly podpořit finanční prostředky z evropských fondů. Jejich odeslání do Hořovic budeve středu 8. dubnaschvalovat Regionální rada Regionálního operačního programu Středních Čech na zasedání, které se uskuteční ve 14 hodin. „Jednání rady by mělo rozhodnout, zda bude Hořovicím dotace přidělena,“ uvedl starosta Hořovic Luboš Čížek.

Cesta do páce bude příjemnější

Lidé se těší, že již nebudou na nástupišti mrznout. „Nejvíce se uleví těm, kteří denně dojíždějí z hořovického autobusového nádraží do zaměstnání. A také školákům. Všichni musí stát na holých nástupištích. Těšíme se, až se to změní,“ uvedla Marie Pechačová z Hořovic.

Náklady dosahují 70 milion korun

Náklady na rekonstrukci autobusového nádraží dosahují70 miliónů korun.Hořovičtí mohou získat maximálně devadesát dva procent uznatelných výdajů. To znamená těch, které přímo souvisí s provozem autobusového nádraží.

Hořovičtí hodlají dodržet termín

Hořovické autobusové nádraží se nachází na náměstí B. Němcové a byly zde zahájeny přípravné práce. „V případě, že nám bude dotace přidělena, tak od podpisu smlouvy začínají běžet lhůty. Musíme dodržet termín dokončení. Ten je v tomto případě dva roky,“ vysvětlil starosta Hořovic s tím, že výběrové řízení vypisuje město Hořovice. „Bude se jednat o největší výběrové řízení, které jsme kdy v Hořovicích zadávali. Jedná se o zakázku velikého rozsahu. Mohou se přihlásit firmy z celé evropské unie,“ uzavřel starosta Luboš Čížek.