1. Mám tři děti a vím, jak je nesnadné vše zabezpečit tak, aby to v běžném životě harmonicky fungovalo. Rozhodl jsem se nabídnout občanům změnu s podporou ČSSD a zasadit se tak o důraznější prosazování základních principů sociální demokracie, tedy svobody, rovnosti, spravedlnosti a solidarity na úrovni komunální politiky.

2. Co možná nejdříve bych rád jednal se zástupci Středočeského kraje o co největším přídělu peněz pro region Hořovicko, neboť od tohoto aktu se vše odvíjí.

3. Změnit není úplně vystihující slovo. Chci, aby město Hořovice a okolí mělo parametry rozkvétajícího regionu vedoucí ke spokojenosti všech občanů. Bezpečnost, infrastruktura, vzdělání, zajištění zdravotní péče, kulturní a sportovní vyžití. Všechno toto jsou témata, která mají mnoho rezerv a skýtají tak prostor pro práci.