1. Rozhodl jsem se kandidovat za Hnutí nezávislých za harmonický rozvoj měst a obcí na základě oslovení občanů našeho města. Stejně jako oni si myslím, že Hořovice si zaslouží více pozornosti. Chtěl bych, aby se naše město stalo vizitkou a příkladem pro ostatní.

2. Ve spolupráci s radou a zastupitelstvem určíme priority, kterými se budou tyto orgány především zabývat, a to v oblasti dopravy, ekonomiky města, bezpečnosti obyvatel a školství. Motivovat a zainteresovat více občanů k větším podílu na chodu města.

3. Prosadit znovu obchvat města, uvolnit stále neřešenou dopravní situaci. Pokusit se následovat například město Beroun, pokud jde o vzhled, zvýšit propagaci prostřednictvím zajímavých akcí a vrátit městu turistický, kulturní a společenský život. Hořovice se musí stát díky své příhodné zeměpisné poloze centrem podbrdské oblasti.