1. Kandidovat má víc důvodů. Chci pokračovat v práci zastupitele. Věřím, že po volbách se dostane do zastupitelstva skupina občanů, která bude naslouchat i opozici a snažit se uznat názor jiných. Zastupitel totiž musí veřejně prezentovat názory svých voličů.

2. V případě úspěchu bych jako první věc ve funkci starosty zavedl to, aby starosta i místostarosta byli k dispozici občanům v úřední dny po celou pracovní dobu. Zasedání rady by muselo být v jiné dny, než ve středu. Každé pondělí by měla být před úředními hodinami porada s vedoucími odborů a s vedoucími příspěvkových organizací.

3. Chtěl bych prosadit vytvoření městské policie, zajistit dostatečnou kapacitu mateřských škol, využít budovu městského kina, udělat Hořovice turisticky zajímavější, tím také napomoci drobným podnikatelům.