1. Při své práci v zastupitelstvu a na základě reakcí občanů jsem zjistil , že jsem schopen zlepšit situaci v Hořovicích v dalším volebním období.

2. Chci pracovat především ku prospěchu občanů a nejde mi prvoplánově o funkce. Chtěl bych především zastavit zadlužování města a zracionalizovat využívání prostředků městského rozpočtu.

3. Eliminovat funkcionáře odpovědné za současný negativní stav města. Aby radnice pracovala ku prospěchu občanů města. Zvýšit informovanost o akcích města a organizovat názorové ankety. Neutrácet městské peníze na zbytečné a nereálné projekty, zlepšit životní prostředí Hořovic, odstranit tranzitní kamionovou dopravu z města, zvýšit odpovědnost pracovníků MěÚ za kontrolu městem objednaných prací, podporovat drobné podnikatele z města a odstranit klientelismus a osobní nadržování.