Město Hořovice ho objednalo u společnosti AVE CZ, která zde hospodářství zajišťuje. Podle jejích zástupců většina lidí spolupracuje bez problému. Najdou se však i takoví, kteří svoz komplikují.

Lidé hromady prohledávali

Občané Hořovic byli předem informováni, v kolik hodin a do jaké lokality města budou odpadové nádoby přistavené. „Místo v kontejnerech skončil odpad na hromadách. Tím nám lidé svoz velmi ztížili. V takovém případě musíme totiž vždy přistavit nádoby nové a zajistit nakládku a odvoz odpadu umístěného i mimo nádoby,“ popsal Jaroslav Nálevka, ředitel marketingu společnosti AVE CZ.

Občané ignorovali termín svozu

„Velmi často jsme se také setkali se situací, kdy po odvezení kontejneru a ukončení doby svozu občané i nadále shromažďovali na stejné místo další odpad. V tomto případě jsme museli nádoby znovu nejen přistavit, ale i sami naložit a dané místo uklidit, a to už nad rámec sjednaných služeb,“ doplnil Nálevka. Toho lidé překvapili i tím, že hromady navíc přehrabávali a vybírali z nich například železo a jiné kovy.

Obyvatelé Hořovic naopak upozorňují na to, že svoz odpadu by měla hořovická radnice zajistit častěji. „Jednou za rok, to opravdu nestačí. Přijel jsem na sběrné místo, a odpad nebylo už kam dát. Nakonec mi nezbylo nic jiného, než abych to, co jsem přivezl, přidal k hromadě, která tam už byla,“ uvedl pan Michal.

Sběrný dvůr není na vhodném místě

Město Hořovice zajišťuje svoz odpadu opravdu jedenkrát do roka. O rozšíření této služby uvažují jen v tom případě, že na další svoz bude dostatek finančních prostředků. Zástupci Hořovic upozorňují občany na to, že mohou nepotřebné věci odvážet i na skládku Hrádek, která se nachází na okraji Hořovic. Ve sběrném dvoře mohou odevzdat nebezpečný a elektro odpad. „AVE CZ ho nyní provozuje v bývalém areálu vodovodů a kanalizací. Víme o tom, že jeho umístění není ideální. Nachází se totiž na kopci a v rodinné zástavbě. Se společností AVE CZ jednáme o jeho přesunutí na vhodnější pozemek,“ vysvětlil starosta Hořovic Luboš Čížek.

I podle zástupců AVE CZ by změna místa sběrného dvora situaci kolem odpadů zlepšila.