Hořovičtí přijali v loňském roce pozvání do architektonické soutěže Petra Parléře s tím, že je nutné v centru města zklidnit dopravu a zvýšit počet parkovacích míst. Renovace Palackého náměstí oslovila hned dva architekty. Jejich studie se shodují v tom, že navrhují výstavbu podzemních garáží, jednosměrný provoz kolem celého náměstí a zrušení komunikace pod bývalou zemědělskou školou.

Statika domů by nebyla narušena

„Dvoupatrové podzemní garáže by byly usazeny mimo objekty, které se nacházejí kolem náměstí. Tím by nebyla narušena jejich statika,“ vysvětlil architekt Tomáš Velinský. Jeho studie propojila pěší část s dopravní. „Chodníky od silnice oddělují nízké sloupky. Jedná se o variantu, kdy se navzájem respektují řidiči i chodci,“ vysvětlil autor.

Dům by oddělil život na náměstí

Student architektury Jiří Žid navrhuje vystavět v centru Hořovic další dům. „Oddělil by život na náměstí od dopravy. Podzemní parkoviště by byla v jednom patře. V novém domě by mohla být umístěna například škola nebo byty,“ popsal Jiří Žid.
V diskusi se občané ptali nejen na cenu projektů, ale zajímali se i o způsob odvětrání podzemních garáží. „Nedovedu si představit, že by se v Hořovicích na náměstí vykopala veliká díra. Určitě by nastaly komplikace s kanalizací,“ uvažovali občané na veřejné prezentaci. Oba návrhy si našly své příznivce i odpůrce. Na veřejné prezentaci však více zaujala studie Tomáše Velinského.
Starosta Luboš Čížek upozornil přítomné, že se stále jedná o soutěž. „Studie si budou moci lidé prohlédnout na internetových stránkách města Hořovice. Kdo bude mít zájem, obdrží vizualizace na CD nosiči. Připomínky
a návrhy mohou lidé vyslovit do konce června,“ uzavřel veřejnou prezentaci starosta Luboš Čížek s tím, že studie by se v budoucnu mohly stát podkladem pro vypracování projektů na rekonstrukci centra Hořovic.