Nemocnice Hořovice mění systém příjímání pacientů. Nový centrální příjem vzniká v bývalých prostorách pohotovosti a operačních sálů ORL oddělení a náklady na jeho výstavbu dosahují osmi milionů korun. „Centrální příjem bude koncentrovat pacienty, kteří docházejí do nemocnice s akutním problémem. Jedná se o ty, kteří hledají pomoc ambulantní, lůžkovou, i o pacienty, které přiveze záchranná služba,“ sdělil ředitel hořovické nemocnice Tomáš Jedlička.

Nový systém zkrátí čekací doby na ambulancích. Akutní pacienti budou odděleni. „Stává se, že ošetření neakutních případů může příjem lidí s úrazem posunout až o několik hodin. Centrální příjem umožní tyto nemocné oddělit a na ostatních ambulancích zavést objednávkový systém,“ doplnil náměstek hořovické nemocnice Gustav Souček. Jak dále uvedl, centrální příjem zvýší i bezpečnost pacientů. Ti budou v akutních případech zvonit pouze na jednom místě a připravený personál nemocnice se o něj postará. Také záchranná služba nebude muset jezdit po nemocnici a rozhodovat se, na které oddělení zavézt pacienta. „Renovace bude mít vliv hlavně na pohodlí pacienta a určení jeho základní diagnózy,“ souhlasí ředitel řevnické zdravotní záchranné služby Bořek Bulíček.

Stavební práce omezují provoz v přízemí nemocnice. „Pacienty žádáme o shovívavost. V místě stavby dochází ke zvýšené prašnosti. Nové prostory budou pravděpodobně dokončeny v polovině února a do té doby dojde k částečnému omezení provozu,“ řekl ředitel nemocnice s tím, že při stavebních pracích dojde na několik dní i k omezení vjezdů před boční vchod a k uzavření některých chodeb v přízemí. K dispozici budou pak náhradní vstupy do nemocnice. Pro chodící pacienty bude připraven vchod, který dříve sloužil návštěvám pacientů. Záchranná služba pak využije provozní vstup.

„Nový příjem bude umístěn k bočnímu vstupu nemocnice. Bude rozdělen na tři celky. Jedná se o chirurgii a internu. Další část bude přijímat akutní pacienty přivezené záchrannou službou. Recepce centrálního příjmu bude sloužit jako informační centrum nemocnice.

Centrální příjem nenahrazuje pohotovost. „Lékař bude přivolán, pokud přijde pacient s akutním onemocněním, který přesahuje rámec pohotovosti. Nebude se jednat o službu pro pacienty s chřipkou. Pacienti by měli rozlišovat, která onemocnění by se měla řešit s praktickým lékařem,“ upřesnil ředitel.

Nemocnice plánuje další etapy rekonstrukce. „Při současných úpravách se příjem umístí do stávajících prostor. Druhá etapa by měla rozšířit prostory z hlediska počtu přijímaných pacientů,“ uvedl ředitel nemocnice Tomáš Jedlička. Hlavní vstup v přední části budovy pro chodící pacienty zůstane po dobu úprav zachován.