„Při nedostatku osobního kontaktu mezi blízkými dochází po čase k rozvoji sklíčenosti, kterou prožíváme bolestně,“ předeslala Vendula Hakenová, klinická psycholožka hořovické nemocnice. U hospitalizovaných pacientů a jejich blízkých se podle ní může v důsledku zhoršení psychického stavu rozvíjet smutek, neklid či nepřátelské chování. Je tak prý logické využít techniku a umožnit pacientům a jejich blízkým vizuální i zvukový kontakt. „Chtěli jsme podpořit pacienty, pokud jim zdraví a jejich samostatnost dovolí, aby využívali dostupné komunikační prostředky a byli v pravidelném kontaktu s blízkými,“ uvedla.

K zajištění možnosti komunikace pacientů s jejich nejbližšími proto nemocnice pořídila několik tabletů, ve kterých je nainstalována široká škála komunikačních programů, jako jsou např. Whatsapp, Skype či třeba Messenger. Klíčovým v zajištění komunikace je podpůrný paliativní tým v nemocnici a jeho jednotliví členové. Koordinaci má na starosti sociální pracovnice Lada Hýlová, u které se požadavky na zajištění takové komunikace sbíhají z obou stran: jak ze strany zdravotníků, kteří se starají o hospitalizované pacienty, tak ze strany příbuzných, kteří se na ni mohou obracet. Individuálně je pak stanoven konkrétní termín setkání a také aplikace, která bude použita.

„Již v jarní vlně pandemie jsme si vyzkoušeli tento způsob komunikace u našich dlouhodobě hospitalizovaných dětských pacientů na oddělení DIOP ve chvílích, kdy pečující nebyl přítomen u svého dítěte,“ připomněla Mahulena Exnerová, vedoucí lékařka podpůrného a paliativního týmu a iniciátorka projektu distanční formy komunikace v hořovické nemocnici.

V nemocnici si tak ověřili, jak moc důležité je blízkou osobu vidět a mít možnost na ni mluvit, ač zdravotní stav třeba neumožňuje oboustrannou verbální komunikaci. „Asistované využití techniky pro komunikaci s rodinou tam, kde toho z jakéhokoliv důvodu pacient schopný není, je pro nás v této době velmi důležité. I nás zdravotníky totiž velmi trápí to, že naši pacienti nemohou být se svými blízkými v takové míře, jak by bylo třeba a cítí se osamělí,“ sdělila primářka interního oddělení Markéta Veverková. Zdůraznila však, že v případě závažného zdravotního stavu je návštěva umožněna. Ovšem po předchozí domluvě s ošetřujícím lékařem a při dodržení všech nezbytných hygienických opatření.

Navštěvování blízkých v nemocnicích
- až na jasně stanovené výjimky to není možné kvůli koronavirové situaci
- nemocnice, ale i domovy pro seniory využívají nové technologie
- nakupují tablety a chytré telefony pro videohovory a spojení s blízkými