„Vzhledem k tomu, že poslední roky se počet narozených dětí v Hořovicích pohybuje kolem 1800 a kapacita začíná být nedostatečná, je nutné přikročit k rozšíření a modernizaci prostor. Celá porodnice se zvětší,“ řekla Petra Horáková.

Stavební úpravy se odehrávají i v druhém patře nemocnice, kde začne fungovat nové urologické oddělení. „Dokončujeme rekonstrukci radiodiagnostického oddělení, kde, kromě stavebních a dispozičních úprav, byly obměněny veškeré rentgenové přístroje a byl zakoupen nový CT přístroj,“ uvedla mluvčí nemocnice.

Vedení nemocnice má i dlouhodobější plány: celá nemocnice by se mohla dočkat rozšíření, obzvláště v oblasti operačních oborů, sálů, intenzivních lůžek, vyšetřovacích metod a centrálního příjmu.

Vedle budov, které slouží pacientům i lékařům, je nutné myslet i na administrativní část oboru. „Stále rostoucí nároky na administrativní činnosti ve zdravotnictví a nutnost dlouholeté archivace většiny dokumentů zatěžuje nemocnici mimo jiné i nutností zajistit prostory pro skladování těchto písemností. Proto byla zahájena stavba a v nejbližších týdnech očekáváme i dokončení centrálního archivu, který bude sloužit jako archiv pro celý holding Akeso,“ podotkla Petra Horáková.

Se zdravotnictvím souvisí i výbava nemocnic. Jak vysvětlila mluvčí nemocnice, přístroje procházejí pravidelnou obměnou. „Pro tento rok je plánována investice v řádu několika desítek milionů korun, mimo jiné například do přístrojového vybavení v rámci rekonstrukce gynekologicko-porodnického oddělení,“ řekla.

Zatímco je nedostatek sester a lékařů celorepublikovým problémem, hořovická nemocnice nemusí omezovat poskytované zdravotní služby. „Z pohledu zabezpečení personálních kapacit v rámci nemocnice jsme zahájili projekt a výuku kvalifikovaných sester z Ukrajiny. Některé již nyní působí ve směnném provozu nemocnice pod dohledem našich sester školitelek,“ uvedla Petra Horáková k této problematice.

Nemocnice Hořovice navíc prakticky vyučuje budoucí zdravotníky. „Ministerstvo zdravotnictví vyhovělo naší žádosti o udělení akreditace k uskutečňování praktického vyučování v akreditovaných zdravotnických bakalářských oborech pro přípravu porodních asistentek. Zároveň se nám podařilo získat oprávnění k realizaci vzdělávacího programu akreditovaného kvalifikačního kurzu Sanitář,“ dodala mluvčí.