Nemocnice s tímto opatřením v současnosti seznamuje všechny své pacienty tak, aby mohli včas informovat své blízké. Hlavním důvodem omezení, popřípadě zákazu návštěv, je ochrana pacientů před virovým chřipkovým onemocněním, které může výrazně zkomplikovat průběh léčby pacientů. O úpravě návštěv rozhodují primáři jednotlivých oddělení.