Současně v nemocnici podle jejích slov probíhá restrukturalizace péče tak, aby zdravotníci byli co nejlépe připraveni na nárůst hospitalizací covid pozitivních pacientů.

„Ambulance v Nemocnici Hořovice jsou zatím v provozu, avšak s ohledem na možnou kumulaci většího množství pacientů v čekárnách nemocnice a tedy zvýšení rizika přenosu infekce, doporučujeme všem našim pacientům omezit zbytnou ambulantní péči a co lze, řešit s příslušným lékařem na telefonním čísle příslušné ambulance,“ uvedla mluvčí.

Jana Šrámková, vedoucí sestra Transfuzní stanice Hořovice.
Vedoucí sestra Jana Šrámková: V současné době je potřeba každý schopný dárce

Nemocnice děkuje za pochopení a dodržování všech nastavených hygienických opatření. „Touto cestou zároveň děkujeme všem pracovníkům nemocnice, lékařům, sestrám, sanitářům, administrativním pracovníkům, údržbářům a ostatním profesím, které jsou pro chod nemocnice nezbytné, za jejich pracovní nasazení v tomto období. Nadále poskytujeme v naší nemocnici nejlepší možnou péči a věříme, že to společně zvládneme,“ dodala Petra Horáková.