Květinu a poděkování za náročnou práci, kterou zdravotní sestry vykonávají, dostaly ošetřovatelky a porodní asistentky Nemocnice Hořovice od Blanky Červenkové, hlavní sestry hořovické nemocnice.

„Tento den osobně pokládám já i celé vedení naší nemocnice za velice důležitý, protože bez namáhavé, náročné a zodpovědné práce našich sester by hořovická nemocnice nemohla poskytovat tak kvalitní služby. A tento den je možné si právě význam této zdravotnické profese připomenout a našim sestrám za jejich práci a nasazení poděkovat," řekla Blanka Červenková.

„Celkem v hořovické nemocnici pracuje víc než 300 sester a porodních asistentek a prakticky je tento den formou uznání za jejich nelehkou, ale významnou práci, která je bohužel ze strany pacientů i veřejnosti mnohdy nedoceněná," uvedla hlavní sestra. Paní Červenková předala květiny a poděkování sestrám ve všech odděleních i ambulancích. Jsou to ošetřovatelky, které do práce nastoupily před několika měsíci, ale i sestry, které v Hořovicích pracují již celá desetiletí, jako např. Anna Zpěváková, která v hořovické nemocnici působí téměř půl století.

Mezinárodní den ošetřovatelek vznikl na počest narození Florence Nightingalové (12. 5. 1820), která se i přes počáteční odpor rodiny, začala věnovat nemocným a raněným a jako první vytvořila za Krymské války (1853-56) základy ošetřovatelského modelu používaného dodnes. Zasloužila se o první vzdělávání ošetřovatelek s hlavním důrazem na dodržování hygieny, ale také vlídnosti a empatie k nemocným. Doba, kdy byla Florence Nigtingalová jakýmsi milosrdným andělem, je dávno pryč. Ale i dnes moderní ženy – sestřičky občas na toto oslovení slyší a váží si ho.

Text: Konstantinos Tsivos