Její úprava je nyní na dosah víc, než kdykoliv v předchozích letech. Zástupci města totiž koncem letošního ledna odeslali žádost o dotaci, kteří stejně tak, jako stovky sportovců, s napětím očekávají výsledek této žádosti.

Sportovní hala je totiž už řadu let ve špatném stavu. O její úpravě se ve městě hovoří už deset let. Zda se konečně podaří získat potřebné finanční prostředky na tuto akci, bude jasné přibližně v dubnu.

Na vytvoření studie rekonstrukce sportovní haly v Hořovicích se podílet tým odborníků. Patří do něj i radní Jiří Vavřička, který má v rámci své pozice na starost oblast sportu. „Studie byla povinnou součástí o dotaci,“ konstatoval starosta Hořovic Jiří Peřina s tím, že po rekonstrukci se parametry haly vylepší, především se rozšíří. Vzniknu zde tři nezávislá hřiště, která bude možné rozdělit. Sportovci jistě uvítají i nové zázemí, které má v hale vzniknout, a to včetně kanceláře pro správce. „Byli bychom rádi , kdyby šlo o správce celého sportoviště,“ uvažuje starosta.

Hlavním důvodem, proč Hořovičtí už řadu let o rekonstrukci haly usilují, je její závažný stav. Nevyhovuje povrch hrací plochy, v některých místech jsou vystouplé parkety. Kvůli nevyhovujícím rozměrům zde nemohou hrát soutěž například florbalisté či jiné sportovní oddíly. Problémové je i sociální zařízení.

Na začátku zaznělo, že předpokládané náklady na úpravu sportovní haly je padesát až šedesát milionů. Hořovičtí předpokládají, že tato částka se může výrazně snížit ve výběrovém řízení na dodavatele.