Příspěvek mohou navíc získat například i spolky a sdružení, které se zabývají zájmovou činností pro děti i dospělé. Město Hořovice v rámci této podpory vyhlásilo výběrové řízení. Žádost o dotaci 
z rozpočtu

města může předložit ten subjekt, který je hlavním realizátorem předkládaného projektu. Veškeré náklady a příjmy musí být zachycené v účetnictví.

Dotace se poskytuje na neinvestiční výdaje dle Zásad 
o poskytování dotací. Žádosti 
o dotace budou předložené na formulářích, které jsou uveřejněné na webových stránkách města, případně si je zájemci mohou vyzvednout na odboru finančním a školství Městského úřadu Hořovice.

Podmínkou zařazení do výběrového je předložení žádosti do 31. března 2015, a to včetně vyúčtování dotace 
z předchozího roku. Podrobnosti zájemci získají na webových stránkách města.