Z konce dubna na konec května. Tak musel být upravený termín dokončení protipovodňových opatření v Hořovicích na Červeném potoku.

„Kvůli nepříznivým klimatickým podmínkám letošních zimních a jarních měsíců započaly práce opožděně. Vzhledem k tomu bylo s investorem výstavby projednáno a odsouhlaseno prodloužení termínu o jeden měsíc," vysvětlil za společnost Metrostav, která je dodavatelem stavby, Rostislav Jurka.

Protipovodňové opatření má ochránit obyvatele Hořovic, kteří mají domy kolem Červeného potoka. Práce byly obnovené v druhém dubnovém týdnu. Ještě se musí dokončit kamenný obklad opěrných zdí podél potoka. „Navíc je třeba navézt ochrannou hrázku na levém břehu," doplnil Rostislav Jurka. Součástí projektu je také nový asfaltový povrch souběžné silnice na nábřeží Hynka Šlosara v místě přeložky středotlakého plynovodu.

Jako jedna z posledních prací bude provedeno osazení zpětných klapek na kanalizaci rodinných domků na nábřeží Hynka Šlosara, které jsou nutné k zabránění natečení případných povodňových vod do chráněného území skrz tyto soukromé kanalizační přípojky.