V případě, že náhon bude označen jako vodní dílo, chtějí Hořovičtí ve spolupráci s externím právníkem jednoznačně určit vlastníka tohoto náhonu.

Tento spor se ve městě vede již několik let. Starosta Hořovic nyní upozorňuje na souvislosti, které vyplývají z nového občanského zákoníku. „Pokud by se jednalo o vodní dílo, zřejmě by bylo majetkem města, ale pokud nemáme jistotu a vedli jsme spor, tak se o Žákův náhon může přihlásit v podstatě kdokoliv," prohlásil Ondřej Vaculík. Hořovičtí chtějí umožnit, aby se mohl o náhon přihlásit kdokoliv.

Podle starosty by situaci mohlo upřesnit například i soudní rozhodnutí. Žákův náhon byl vybudovaný jako vodní dílo, ale léta má znaky jako vodoteč. Hořovičtí nyní chtějí zjistit, čím dílo je a komu patří. V současné době se o Žákův náhon starají ti, kteří jej užívají, a to podle smluvních ujednání. Hořovičtí musí počítat s tím, že pokud se jeho vlastníkem stane opravdu město, budou s tím spojené náklady na jeho údržbu. Stavby budou ale provádět v rámci svého majetku a nikdo je nebude moci zpochybnit.
Žákův náhon též známý pod názvem Mlýnský potok byl v minulosti vybudován k napájení rybníků, které sloužily jako zdroj vodní energie k pohonu mlýnských mechanismů, zásobování průmyslových podniků a drobných živností vodou z Červeného potoka.