Z toho důvodu hořovičtí radní schválili záměr výstavby nové komunikace v části plánovaného severního obchvatu města, a to přibližně na místě stávající obslužné komunikace přilehlé k letišti 
v katastru obce Tlustice. „Odlehčila by nákladní, zejména kamionovou dopravu, a to 
v oblasti zástavby v blízkosti průmyslového areálu Cintlovka," konstatoval starosta Hořovic Ondřej Vaculík.

Záměr nové komunikace Hořovičtí projednají se zástupci kraje. „Tyto velké záležitosti musí schvalovat kraj. Připravujeme žádost, kterou zástupcům kraje odešleme," sdělil starosta. Hořovičtí budou po kraji požadovat, aby se záměrem souhlasil a finančně se na něm podílel. Hořovičtí navíc požádají zástupce kraje o to, aby do dalšího projektu, kterým je takzvané narovnání silnice mezi Hořovicemi a Žebrákem, byla dodatečně vnesena odbočka na novou komunikaci.

Stavba nové komunikace si vyžádá i spolupráci s místními firmami. V hořovickém areálu Cintlovka totiž vznikají další průmyslové podniky, které jsou vázané na kamionovou dopravu. Jedním 
z nejvýraznějších je Terminal Oil se skladem pohonných hmot, které se ze železnice přivážejí cisternami.
Než se Hořovičtí pustí do všech potřebných úředních záležitostí, jako je například územní rozhodnutí, musí počkat, jak bude na jejich záměr reagovat kraj.