Konečné slovo však budou mít zastupitelé. Rozdělení finančních prostředků z rozpočtu města posoudí na nejbližším zasedání, které se uskuteční ve čtvrtek 14. dubna v místním klubu Labe.

Starosta Hořovic ocenil rychlou přípravu. „Poděkování patří pracovní komisi, která velice rychle vyhodnotila všechny podané žádosti,“ konstatoval Jiří Peřina a připomněl, že termín podání žádostí byl 31. březen. Návrh na rozdělení dotací tak radní mohli odsouhlasit už na jednání, které se konalo v tomto týdnu. Jiří Peřina navíc doplnil, že zbyla rezerva pro nepředvídatelné události v přibližné výši 235 tisíc korun. „Rezerva by mohla být využitá v případě, kdy by například sportovec města postoupil do vyšší soutěže a potřeboval by větší finanční podporu,“ vysvětlil starosta.

Radní města se dohodli nejen na rozdělení těchto dotací pro sportovní, kulturní a zájmové organizace, ale i na tom, že pravděpodobně upraví pravidla jejich čerpání. „Zejména zkrátíme termín pro podávání žádostí. Jedenatřicátý březen může být pohodlnější pro žadatele zejména z toho důvodu, že podávají také vyúčtování minulé dotace. Na druhou stranu zastupitelstvo města se obvykle koná do konce měsíce března. Pokud máme termín pro podání 31. března, další zastupitelstvo bývá až v červnu, peníze na činnost organizacím pak chybí,“ upozornil Jiří Peřina.

Hořovičtí chtějí posunout termín podání žádostí na konec února. Tím by získali více času na jejich vyhodnocení a projednání v zastupitelstvu. Organizace by tak mohly začít čerpat podporu dříve.

V radě také zazněla připomínka, že by organizace neměly žádat ze dvou výzev najednou. Týká se to zejména těch, kteří poskytují sociální a zdravotní služby. „Pro tuto oblast máme v rozpočtu speciální titul,“ zmínil starosta Hořovic Jiří Peřina. Hořovičtí očekávají k tomuto tématu na zastupitelstvu diskuzi. Je to podle nich pochopitelné, a to i přesto, že je snaha o spravedlivé

rozdělení dotací.