Podrobnosti o tom, co vše speciální pracoviště nabízí, poskytla primářka Milena Dokoupilová. „Péče o novorozence začíná již na porodním sále, kde se snažíme plně respektovat přání matky. Například provádíme pozdní podvaz pupečníku a přítomnost otců u porodu je samozřejmostí," vyjmenovala za neonatologické oddělení primářka Milena Dokoupilová.

Lékaři a zdravotní sestry o novorozence dále pečují na dvou samostatných odděleních s kapacitou čtyřiadvacet lůžek. „Pro nemocné a nezralé novorozence od jednatřicátého týdne těhotenství jsme otevřeli zcela nové oddělení intenzivní péče.

K dispozici je deset intenzivních lůžek a pět lůžek v systému rooming in. Naším cílem je co nejčasnější zapojení rodičů do péče o nemocné či nezralé miminko, neomezené návštěvy obou rodičů, podpora kojení a rodinný přístup. Myšlenkou nového oddělení je co nejvíce navodit domácí prostředí," pokračuje Milena Dokoupilová.

Jak dále uvedla,na diagnostickou a léčebnou péči hospitalizovaných pacientů navazuje ambulantní péče v rizikové poradně. „V případě závažných stavů spolupracujeme s Perinatologickými centry intenzivní péče v Praze, od kterých si na druhou stranu přebíráme pacienty k doléčení.

Speciální spolupráci máme s Klinikou dětské chirurgie v Motole. Jako jediné pracoviště se ve větší míře staráme o chirurgické pacienty, kteří čekají na definitivní chirurgické řešení a nemohou být propuštěni do domácí péče," uzavřela primářka.

Neonatologické oddělení společně s gynekologicko-porodnickým oddělením Nemocnice Hořovice bylo v letošním roce zařazené mezi Perinatologická centra intermediární péče. Tato pracoviště poskytují komplexní péči matkám i dětem, a to i v rámci vážných stavů v průběhu těhotenství, porodu a šestinedělí.