Hořovičtí se zaměřili nejen na hlavní problémy těchto skupin a rizikové jevy, ale i na možnosti jejich řešení. Pro poskytovatele sociálních služeb navíc připravili setkání na téma Dostupné zdroje.

Také se sešla řídící skupina, která je složená ze zástupců samosprávy města, pracovníků odboru sociálních věcí a zdravotnictví městského úřadu Hořovice a vedoucích pracovníků již zmíněných skupin. Podkladem pro jejich další práci jsou i podněty od občanů.

Snahou Hořovických je udržet proces komunitního plánování sociálních služeb i po skončení jeho financování z prostředků Evropského sociálního fondu. Do projektu patří nejen Hořovice, ale i spádové obce.