Zástupci rady se tak chtěli seznámit s celým provozem. „Zajímalo nás, zda jídelna kapacitně pokrývá všechny potřeby, které základní školy a gymnázium mají," uvedl starosta Hořovic Jiří Peřina. Hořovičtí se zajímali i o financování. „Zjišťovali jsme, jestli je dostatečné, jestli jsou finanční toky nastavené tak, jak by měly být," pokračuje starosta Hořovic.

Jak dále uvedl, velice důležitým tématem byla energetická náročnost školní jídelny. „Rada je toho názoru, že hospodaření s teplem je potřeba lépe regulovat. „Necháme vypracovat projekt a budeme se snažit optimalizovat teplo, které školní jídelna využívá. A to tak, abychom docílili vyšších úspor," vysvětlil Jiří Peřina.

Hořovičtí chtějí v budoucnu využít i teplo, které jídelna sama produkuje.