Žádost o dotaci může předložit ten subjekt, který je hlavním realizátorem předkládaného projektu. Znamená to, že veškeré náklady a příjmy související s projektem musí být zachyceny v účetnictví. Dotace se poskytuje na neinvestiční výdaje dle Zásad o poskytování dotací. Žádosti o dotaci budou předloženy na formulářích, které jsou uveřejněny na webových stránkách města, případně je možno si je vyzvednout na odboru finančním a školství Městského úřadu Hořovice. ´

Podmínkou zařazení do výběrového řízení je předložení žádosti do 31. března 2016, včetně vyúčtování dotace z předchozího roku. Podrobnosti na webových stránkách města Hořovice.