Návštěva z tohoto města a okolních obcí zavítala do Hořovic v uplynulých dnech. Při seznamování s regionem je doprovázel nejen starosta města Ondřej Vaculík, ale i místostarostka Jana Šrámková. „V pátek jsme společně navštívili základní uměleckou školu, druhou základní školu a součástí programu bylo i představení divadelního souboru Na Holou v klubu Labe," popsala první den návštěvy Jana Šrámková.

V sobotu si hosté z Německa přáli navštívit hrad Karlštejn, se kterým jsou historicky propojení. Důležitou součástí bylo i podepsání partnerské smlouvy mezi městem Hořovice a spolkem obcí Gau – Algesheim. Obě strany se zavázaly k tomu, že v rámci svých možností budou podporovat výměnu zkušeností a spolupráci nejen v oblasti cestovního ruchu, ale také v oblasti vzdělávání, školství, kultury nebo místní historie.

Víkendová návštěva není prvním společným setkáním. Přibližně před rokem se Hořovičtí vydali do Německa. Této partnerské návštěvy se kromě jiných zúčastnil i radní Jan Skopeček. „Podívali jsme se do řady obcí. Cílem byla například i vinařská oblast," popsal Jan Skopeček.
Hořovičtí vnímají partnerství s městem Gau – Algesheim a jeho okolními obcemi jako možnost získat řadu zajímavých podnětů. Podle Jana Skopečka byla zajímavá i návštěva základní školy. „Při její prohlídce bylo zřejmé, že naše školy jsou daleko lépe vybavené interaktivními tabulemi a počítači," konstatoval Jan Skopeček s tím, že tuto skutečnost umí u nás jen málokdo ocenit.

Naopak tím, čím by se u nás mohli lidé inspirovat, je sounáležitost s místem. „Pracovně se hodně pohybuji v Praze, ale nakupuji raději v Hořovicích. Takového přístupu jsem si všiml i v Německu. Snaží se zde podpořit své živnostníky. U nás to ale není zvykem. Lidi lákají spíše slevy vzdálených nákupních center," upozornil hořovický radní. Podle Jiřího Skopečka Němci kladou také větší důraz na pořádek v obcích i městech.
První návštěvy byly seznamovací. „Na tom to ale nesmí zůstat. Spolupráce by se dále mohla rozvíjet například v rámci školství, a to například v podobě výměnných pobytů učitelů a studentů," zmínil Jan Skopeček. Podle něj nám Německo není vzdálené ani kulturně.

Iniciátorem partnerské akce je hořovický radní a náměstek hejtmana Středočeského kraje Jiří Peřina. „Středočeský kraj je partnerem Spolkové země Porýní-Falc. I město Gau – Algesheim je z této spolkové země. Při loňské návštěvě poprvé padl návrh navázat partnerství právě s touto obcí. Mám z toho dobrý pocit za město Hořovice i z pohledu kraje. Tato partnerství podporujeme," uzavřel Jiří Peřina.