Navíc přiznávají, že se jedná o dlouhodobou záležitost. Na posledním jednání rady padly i připomínky k tomu, že by se měla konečně opravit historická budova radnice. „Na její úpravu navazuje i to, jak budeme dále hospodařit 
s dalšími nemovitostmi města," prohlásil starosta města Ondřej Vaculík.

Radní města nyní rozhodli 
o tom, že zadají vypracování prováděcí dokumentace na rekonstrukci radnice. „Za tímto krokem by měla opravdu následovat rekonstrukce," prohlásil starosta Hořovic. 
V opačném případě by se dokumentace zařadila mezi další projekty, které skončily takzvaně v šuplíku a takzvaně zastarají. Po letech pak přicházejí debaty o tom, zda dokumenty odpovídají aktuálním normám. Hořovičtí nechtějí, aby projektová dokumentace, za kterou zaplatí přibližně 665 tisíc korun, takto skončila. Prvním krokem bude zpracování podkladů na stavební povolení v ceně 299 tisíc korun.

Na rekonstrukci radnice mají Hořovičtí vypracovanou studii od architekta Velínského. „Nechali jsme ji oponovat architektem Hniličkou. Ten se vyjádřil i ke stavu ostatních budov města, a to budově městského úřadu a ke kinu. Podle něj je studie na rekonstrukci radnice zdařilá, měl pouze dílčí výhrady," sdělil Ondřej Vaculík. Při zadávání realizačního projektu se Hořovičtí o tuto studii opřeli.

Hořovičtí předpokládají, že 
k rekonstrukci radnice by mohlo dojít v roce 2015. V tom případě by se úředníci přestěhovali do třetího patra budovy městského úřadu č. 640. Tomu však musí předcházet úprava této budovy, například střechy. 

A co Hořovickým rekonstrukce radnice přinese? „Chtěli bychom, aby se společenské akce mohly odehrávat v důstojném prostředí historického sálu radnice," uzavřel starosta Hořovic Ondřej Vaculík. Jestliže se tak podaří, Hořovičtí by mohli prodat společenský dům. Jinak ne.