Starosta Jiří Peřina (ČSSD) se zastupitelem Janem Skopečkem (ODS) nejprve vedli debatu 
o tom, zda je rozpočet schodkový či nikoliv, nakonec je rozpočet v usnesení jako schodkový definován.

Schodek ve výši 825 tisíc korun pokryje kontokorentní úvěr, který zastupitelé města Hořovice schválili ještě před zmíněným rozpočtem pro rok 2015.

„Máme možnost přijmout kontokorentní úvěr ve výši pěti milionů korun. Neznamená to, že město se v tu chvíli zadlužuje do výše pěti milionů. Je to jakási pojistka, kterou vyrovnáváme rozdíl mezi příjmy a výdaji, pokud je to potřeba,“ prohlásil starosta Hořovic Jiří Peřina a doplnil, že kontokorentní úvěr Hořovičtí hodlají čerpat v již uvedené výši 825 tisíc korun. „Rozhodně ho nehodláme čerpat v plné výši. Rada nemá v úmyslu město 
zadlužovat,“ doplnil Peřina.

Než zastupitelé o rozpočtu města Hořovice na rok 2015 hlasovali, vznesl k němu připomínku Jan Skopeček, který se vyjádřil k nákladům na městskou policii. „Neměly by bobtnat, naopak. V letošním roce se městská policie vytvořila, s tím byly spojené náklady na vybavení. Proto by měly být v příštím roce nižší,“ konstatoval Jan Skopeček a požádal o podrobnější informace 
o nákladech na městskou policii. Ty mu budou předložené.

Za zmínku jistě stojí, že Hořovičtí navíc očekávají 9 milionů korun v rámci dotací. Jejich položky nemohou být do rozpočtu zařazené před podpisem smluv.

Na čtvrtečním zasedání zastupitelé města Hořovice schvalovali i dodatek smlouvy o výstavbě mezi městem Hořovice a Městskou akciovou společností Hořovice