Posoudí nejen současný stav, ale i potřebu budoucích úprav. Prvním krokem měl být konkrétní projekt, to se však změnilo. „Původní usnesení jsme změnili proto, že na stav zeleně jsou různé názory," konstatoval místostarosta Hořovic s tím, že například na Západním sídlišti je parková zeleň velmi pěkná a kvalitní. „Lidé si zde řadu dřevin vysadili sami a starají se o ně. Musíme to respektovat, nemůžeme zadat necitlivý projekt, který by místní nepřijali. Nemůžeme ničit jejich práci. Oni tam žijí, ne my" vysvětli Ondřej Vaculík důvod, proč případným úpravám zeleně předchází posudek komise životního prostředí.

Podle místostarosty Ondřeje Vaculíka je už ale nyní jasné například to, že je třeba na Západním sídlišti vymezit místa zeleně a stání pro auta, která zde v současné době splývají.

Jedná část Západního sídliště v letošním roce už prošla, a to prostranství kolem pitetního místa. 

Při posuzování zeleně Hořovičtí využívají takzvané digitální mapy zeleně, kterou vypracovali v předchozím roce. Každý strom ve městě je od té doby zaevidován, každý má své číslo. Stromy od určité velikosti navíc posoudil dendrolog.

V rámci posuzování parkových úprav se Hořovičtí budou věnovat i dalším lokalitám města.